Έκτακτα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό, έως και την 13-03-2023, για το σύνολο της Επικράτειας.

Τελευταία ενημέρωση

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00:

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ισχύουσας αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13498 – ΦΕΚ τεύχος Β 1192/3.3.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού.

Σε κάθε περίπτωση, για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών και την αποφυγή συνωστισμού στα Σημεία Παραλαβής Δικαιολογητικών - Γραφεία Διαβατηρίων προτείνεται να προηγείται επικοινωνία των πολιτών με το αντίστοιχο Γραφείο Διαβατηρίων που πρόκειται να εξυπηρετηθούν.

Μέτρα Προστασίας

  1. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών,
  2. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.


Έχει διαβαστεί 162546 φορές