Μεταγραφή Ελληνικών χαρακτήρων

Πληκτρολογήστε το oνοματεπώνυμο σας, στο πλαίσιο αριστερά. Αυτόματα θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή των Ελληνικών χαρακτήρων σε Λατινικούς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 είναι ταυτόσημο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 843