Αναζήτηση ΔιαβατηρίουΣύστημα online επερώτησης διαβατηρίων

Η εφαρμογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου εάν ο αριθμός που πληκτρολογείτε αντιστοιχεί σε Διαβατήριο που αναζητείται. Σε θετική περίπτωση επικοινωνήστε με την πλησιέστερη Ελληνική Αστυνομική ή Προξενική Αρχή.

Η τελευταία ενημέρωση της Βάσης έγινε στις : 25-09-2023 18:11:01

Πληκτρολογήστε τον Αριθμό Διαβατηρίου που θέλετε να ελέγξετε εάν αναζητείται και πατήστε αναζήτηση.


- Ένας έγκυρος αριθμός διαβατηρίου αποτελείται από 2 γράμματα ακολουθούμενα από 7 ψηφία. Ως Γράμματα λογίζονται οι κεφαλαίοι Λατινικοί χαρακτήρες.